1. Podlahy Růžička
  2. Sluzby
  3. Úpravy podkladu
  4. Úpravy podkladu

Úpravy podkladu

Důležité je před instalací

jakékoliv krytiny vyrovnání podkladu do normy ČSN 74-45-05, tj. nerovnost maximálně 2 mm na 2 bm latí. Vyrovnání u nových technologií litých podlah nebo anhydritu většinou není nutné, již jsou připraveny pro kladení vrchních krytin. Ve starší zástavbě je vždy lepší podkladu buď přelít nivelační stěrkou, u domů s trámovými stropy zhotovit nový deskový záklop. Kvalitu podkladu a způsob úpravy vždy hodnotí technik na místě realizace a od toho se odvíjí zhotovení celkové cenové nabídky.

Technik před instalací krytin na nový podklad (novostavby, rekonstrukce s vylitím nových betonů) vždy provede sondu a naměří hodnoty CM přístrojem. Vlhkost musí být v normě pro daný typ krytiny, jinak nelze v realizaci dále pokračovat a vyčkat na úplné vyzrání do příslušných hodnot. Měření provádíme v rámci zakázky 1 x zdarma, další zpoplatněno 250,-.

Používáme chemii:

SCHÖNOX, BASF – PCI, THOMSIT, VATLACH